Contact
Lid worden
 
Onze weg.
 
Je gemakkelijke stap
 
De weteschappelijke stappen om onze organisatie te bouwen.
 
Analyse in de zionistische lobby.
Inleiding.
 
Analyse uitgangspunten.
 
De lobby in de maatschappj (Ring 1).
 
Europa en Arabieren en moslims.
 
De Arabische woorden in de Nederlandse taal.
 
De Quran heeft Jezus werwezenljkt en de Moslims zijn de nabaijste naar de Christen.
 
De Palestijnse weerstand is een wettelijke recht.
 
De lobby in de wetenschaap en technologie (Ring2).
 
De lobby in de kapitaal (Ring3).
 
De lobby in de media (Ring4).
 
De lobby in de politieke partijen (Ring5).
 
De politieke partij en de lobby systemen.
 
De lobby in de uitoriteit (Ring6).
 
Analyse in de zionistische lobby
vorige
volgende
home
Arabic
English
volgende
vorige
home
17. Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah." Zeg: "Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?" Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. Het Tafel (Al-Maidah)
72. Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen IsraŽls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. Het Tafel (Al-Maidah) 
75. De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers v??r hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden. Het Tafel (Al-Maidah)
30. En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die v??r hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd! Berouw (At-Taubah)
31. Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. Berouw (At-Taubah)
87. Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood. De Koe (Al-Baqarah)
253. Van deze boodschappers hebbell wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen hunner sprak Allah en sommigen hunner verhief Hij in rang. En Wij gaven Jezus, zoon van Maria duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. En indien Allah wilde, zouden zij, die na hem kwamen, elkander niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen hunner geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkander niet hebben bestreden, maar Allah doet, wat Hij wil. De Koe (Al-Baqarah)
156. Om hun ongeloof en het uiten van een kwaadaardige laster tegen Maria; De Vrouwen (An-Nisa)
157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, De Vrouwen (An-Nisa)
Door de vorige verzen wij zien dat de Quran heeft Jezus uitvoert, vooral dat de de quran tonen van Jezus is harmoniert met de systeem en de doel en de waarden die God voor eigen wezen om te uitvoering wilde in dit wezen, door alle zijn boeken die heeft de quran voorafgaan, en door alle profeeten die hebben Mohamed voorafgaan en van hen Jezus, en wij zien dat de quran is niet meer dan uitbreiding voor Bibl en Muhamed is niet meer dan uitbreiding voor Jezus. En dus de moslims zijn de nabijste mensen naar de christenen, omdat zij zijn de drager van dit quran die heeft Jezus verwezenlijkt, en er zijn een openhartig vers in de quran bewijzt het droefheid van de moslims wanneer de christennen hebben tegen de Persian verslaan, die waren aan die tijd aanbidding de vuur en niet God, dan komen dit vers om de moslims goed nieuws brengen dat de christenen zal in somige jaren overwenning, waarin de moslims zal blij zijn:
2. De Romeinen zijn verslagen De Romeinen (Ar-Roem)
3. In het nabijzijnde land, maar zij zullen na hun nederlaag zeker overwinnen, De Romeinen (Ar-Roem)
4. Binnen een negental jaren - van Allah is het gebod daarv??r en daarna - en op die Dag zullen de gelovigen zich verheugen De Romeinen (Ar-Roem)
 
Dus de moslims moeten in Jezus geloven en alle profeeten en alle God boeken om moslims te zijn bij de bevel van God, en zij zal geen onderscheiden tussen een profeet en een, en dat is logisch omdat alle deze profeeten zijn van de een God, en dat is wat in de quran komt in duidelijke mannier, waarin bevel
Pagina 11
Wij hebben nodig jou steun om de de Nederlands taal hier te controleren, indien de zinsbouw (woord volg orde) correct is.
Stuur e-mail naar  language(at)aliclub.net
vergeet niet te veranderen (at) naar @
Wij deden dat om de spam te vermijden
We need your support to translate this site in any other language
Send e-mail to language(at)aliclub.net
Dont forget to change (at) to @
We did that to avoid spam