Contact
Lid worden
 
Onze weg.
 
Je gemakkelijke stap
 
De weteschappelijke stappen om onze organisatie te bouwen.
 
Analyse in de zionistische lobby.
Inleiding.
 
Analyse uitgangspunten.
 
De lobby in de maatschappj (Ring 1).
 
Europa en Arabieren en moslims.
 
De Arabische woorden in de Nederlandse taal.
 
De Quran heeft Jezus werwezenljkt en de Moslims zijn de nabaijste naar de Christen.
 
De Palestijnse weerstand is een wettelijke recht.
 
De lobby in de wetenschaap en technologie (Ring2).
 
De lobby in de kapitaal (Ring3).
 
De lobby in de media (Ring4).
 
De lobby in de politieke partijen (Ring5).
 
De politieke partij en de lobby systemen.
 
De lobby in de uitoriteit (Ring6).
 
Analyse in de lobby
vorige
volgende
home
Arabic
English
volgende
vorige
home
43. "O, Maria, wees uw Heer gehoorzaam en werp u neder en aanbid met degenen, die aanbidden." Het Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
44. Dit is een van de tijdingen van het ongeziene, die wij u openbaren. En gij waart niet bij hen toen zij lootten (om te zien), wie hunner de voogd van Maria zou zijn, noch waart gij bij hen, toen zij met elkander redetwistten. Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
45. Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geŽerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal ťťn der rechtvaardigen zijn." Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
47. Zij zeide: "Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?" Hij zeide: "Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt. Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
48. "En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen." Huis van Imraan (Al-Imraan)
 
49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen IsraŽls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt." Huis van Imraan (Al-Imraan)
50. Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat v??r mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Huis van Imraan (Al-Imraan)
51. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dit is het rechte pad." Huis van Imraan (Al-Imraan)
52. Toen Jezus hun (der IsraŽlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: "Wie zullen mijn helpers zijn terwille van Allah?" De discipelen antwoordden: "Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn." Huis van Imraan (Al-Imraan)
55. Toen Allah zeide: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet. Huis van Imraan (Al-Imraan)
59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. Huis van Imraan (Al-Imraan)
16. En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats, Maria (Marjam)
17. En zich aan hlm blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man. Maria (Marjam)
18. Zij zeide: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest." Maria (Marjam)
19. Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken." Maria (Marjam)
20. Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?" Maria (Marjam)
 
Pagina 8
Wij hebben nodig jou steun om de de Nederlands taal hier te controleren, indien de zinsbouw (woord volg orde) correct is.
Stuur e-mail naar  language(at)aliclub.net
vergeet niet te veranderen (at) naar @
Wij deden dat om de spam te vermijden
We need your support to translate this site in any other language
Send e-mail to language(at)aliclub.net
Dont forget to change (at) to @
We did that to avoid spam